AR, PRADĖDAMAS VAŽIUOTI, ŽALIO AUTOMOBILIO VAIRUOTOJAS PRIVALO PRALEISTI RAUDONĄ AUTOMOBILĮ?

3.1.1