KURIO AUTOMOBILIO VAIRUOTOJAS TURI PIRMUMO TEISĘ (MĖLYNAS PRADEDA VAŽIUOTI)?

3.3.9