AR LEIDŽIAMA ŽALIO AUTOMOBILIO VAIRUOTOJUI PRADĖTI LENKTI GELTONĄ AUTOMOBILĮ?

3.3.7