KOKIA TVARKA AUTOMOBILIAI PRAVAŽIUOS SANKRYŽĄ?

2.1.9