KELINTAS PER SANKRYŽĄ PRAVAŽIUOS VIOLETINIS AUTOMOBILIS?

1.3.1