KELINTAS PER SANKRYŽĄ PRAVAŽIUOS VIOLETINIS AUTOMOBILIS?

1.2.2