KELINTAS PER SANKRYŽĄ PRAVAŽIUOS BALTAS AUTOMOBILIS?

1.2.1