KELINTAS PER SANKRYŽĄ PRAVAŽIUOS ORANŽINIS AUTOMOBILIS?

1.1.4