KELINTAS PER SANKRYŽĄ PRAVAŽIUOS VIOLETINIS AUTOMOBILIS?

1.1.2