KURIS AUTOMOBILIS PRAVAŽIUOS SANKRYŽĄ PASKUTINIS?

1.1.11